„Łódzkie Eureka" – wyróżnienia dla naukowców

Rozpoczęła się kolejna XX już edycja „Łódzkie Eureka". To wyróżnienia przyznawane za wybitne osiągnięcia naukowe, techniczne, i artystyczne. Celem wyróżnienia jest promocja twórców (lub zespołów), działających na rzecz rozwoju Łodzi jako ośrodka naukowego i akademickiego. Wnioski można składać do 20 lutego 2023 r.

Nauka, technika, sztuka

Do wyróżnienia zgłaszane mogą być wybitne osiągnięcia nagrodzone na arenie międzynarodowej i krajowej w roku poprzedzającym przyznanie wyróżnienia (nagrody PAN, nagrody ministerialne, wyróżnienia i medale zagraniczne, wynalazki i patenty o znaczeniu międzynarodowym, wystawy, festiwale, nagrody i wyróżnienia w konkursach lub inne znaczące osiągnięcia. Wyróżnienia przyznawane są w trzech kategoriach: nauka, technika i sztuka.

Zgłoszenia kandydatów

Prawo zgłaszania kandydatów do wyróżnienia mają: Rektor uczelni, Dyrektor instytutu naukowego PAN, Prezes Oddziału Łódzkiego PAN, Prezes Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, grupa inicjatywna złożona z minimum 5 pracowników posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego, jeśli zgłoszenie dotyczy pracy nie afiliowanej na uczelni bądź w instytucji badawczej. 

Wnioski o przyznanie wyróżnienia wraz z ich dokumentacją należy składać do 20 lutego 2023 r., w wersji papierowej i elektronicznej (na adresy podane w Regulaminie)
 
Więcej informacji o wyróżnieniach, regulamin oraz wniosek zgłoszeniowy dostępne są na stronie.

grafika dotycząca wyróżnień Łódzkie Eureka z żarówką

Materiał: Urząd Miasta Łodzi

Redakcja: Iwona Ptaszek-Zielinska, Centrum Komunikacji i PR