URSS UŁ z nowym przewodniczącym

Eryk Zywert został wybrany nowym Przewodniczącym Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Reprezentant uczelnianej społeczności studenckiej opowiedział kilka słów o sobie oraz planach na działania w najbliższym czasie.

Przewodniczacy URSS - młody mężczyzna w okularach, ubrany w brązową marynarkę(fot. Maciej Andrzejewski, UŁ)

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!

Od 3 stycznia 2023 r. mam zaszczyt i przyjemność pełnić funkcję Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu Łódzkiego. 

Studiuję na IV roku na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Przewodniczę Wydziałowej Radzie Samorządu Studentów WPiA UŁ i wchodzę w skład Rady Wydziału Prawa i Administracji. Jestem absolwentem pierwszych edycji programu Zdolny uczeń – świetny student, a także absolwentem programu pomocy wybitnie zdolnym pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy oraz laureatem licznych stypendiów, nagród i wyróżnień. Prowadzę również własne badania naukowe w zakresie historii prawa, w szczególności prawa Królestwa Polskiego oraz wybranych instytucji prawa publicznego (m.in. indygenaty i wakufy), a w ramach namysłu nad współczesnymi problemami prawa – stosowalnością przepisów prawa religijnego w przestrzeniach dyspozycyjnych prawa świeckiego. 

Pełnienie funkcji Przewodniczącego URSS UŁ postrzegam jako rolę adwokata interesów studentów, który na pierwszym miejscu stawia przede wszystkim dobro wspólne naszej wspólnoty i jej podmiotowy charakter. Zamierzam wspierać inicjatywy studenckie nakierowane na integrację naszej społeczności oraz umacnianie i promocję pozytywnego wizerunku Uniwersytetu Łódzkiego na terenie zarówno miasta i całego kraju. W obecnym roku akademickim głównymi celami, jakie stawiam przed sobą są: organizacja święta studentów w tradycyjnej formule (wraz z koncertami juwenaliowymi) oraz przeprowadzenie wyborów uzupełniających do organów kolegialnych Uczelni oraz Organów Samorządu Studentów UŁ. 

Zapraszam do kontaktu.

Eryk Zywert Przewodniczacy URSS UŁ

Redakcja: Centrum Komunikacji i PR