Program Studia i Sport w UŁ

Uniwersytet Łódzki wprowadził program dwutorowej kariery dla sportowców, którzy kształcą się na naszej uczelni. Zapewni on młodym zawodnikom z #UniLodz większą elastyczność przy planowaniu zajęć, co umożliwi rozwijanie kariery sportowej bez uszczerbku dla procesu dydaktycznego.

Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na sportowców. Stwarzamy możliwości, które pozwalają pogodzić wyczynową aktywność sportową ze studiowaniem. Warunkiem przystąpienia do programu jest udokumentowanie swoich osiągnięć sportowych i przynależności do klubu sportowego. Objęci programem studenci już od I roku zyskują prawo do indywidulanej organizacji studiów i urlopu, mogą również skorzystać z nieodpłatnego (lub w części refundowanego) zakwaterowania w akademikach UŁ. Sportowcom przysługuje także prawo do świadczeń pieniężnych, w tym stypendiów i zapomóg

– wyjaśnia prof. Robert Zakrzewski prorektor Uniwersytetu Łódzkiego ds. studentów i jakości kształcenia.

Z programu będą mogli skorzystać studenci niezależnie od poziomu i formy studiów. O przyjęcie do programu mogą ubiegać się studenci i studentki, których wysoki poziom sportowy potwierdziły: 

  • polskie związki sportowe – w formie aktualnych zaświadczeń o posiadaniu klasy mistrzowskiej międzynarodowej w dyscyplinach olimpijskich i nieolimpijskich, albo  
  • polskie związki sportowe – w formie aktualnych zaświadczeń o posiadaniu klasy mistrzowskiej krajowej lub pierwszej klasy sportowej w dyscyplinach olimpijskich, albo 
  • zagraniczne związki sportowe – w formie aktualnych zaświadczeń o udziale w reprezentacji kraju na Igrzyskach Olimpijskich lub Uniwersjadzie, lub Mistrzostwach Świata (również akademickich), lub Mistrzostwach Europy (również akademickich), lub uzyskania miejsc 1–3 w mistrzostwach krajowych 

Sportowcy objęci są programem przez cały okres kształcenia (pod warunkiem dopełniania formalności). W każdej chwili mogą z niego również dobrowolnie wystąpić. 

Jakub Kraska

Ten program to znakomite rozwiązanie dla studentów, którzy pragną rozwijać swoje pasje sportowe bez straty dla studiów. Bycie zawodowym sportowcem to przecież nie tylko zawody – to również długie godziny treningów, zjazdów, obozów. Bez specjalnie stworzonych przez uczelnię warunków sportowcy musieliby niestety z czegoś rezygnować

– mówi Jakub Kraska (na zdjęciu powyżej) student z Wydziału Zarządzania UŁ i zawodnik AZS Łódź, który w 2021 r. został mistrzem Polski seniorów w pływaniu na 100 m stylem dowolnym. 

Klaudia Wojtunik

Studia i sport są pewnie dla większości z nas – zawodowców – równie ważne. W zależności od dyscypliny można być aktywnym sportowcem dłużej lub krócej, ale w pewnym momencie należy podjąć decyzję, co dalej. Studia wykształcają zdolności, które mogą się okazać w takiej chwili potrzebne. Cieszę się, że mogę studiować na uczelni, która dostrzega potrzebę prowadzenia tego rodzaju programów

– dodaje Klaudia Wojtunik (na zdjęciu powyżej) studentka z Wydziału Nauk Geograficznych UŁ i zawodniczka AZS Łódź, która zdobyła brązowy medal w biegu przez płotki na 100 m podczas Młodzieżowych Mistrzostw Europy w 2021 r.

Aby zgłosić się do programu, należy wypełnić wniosek. Wraz z wnioskiem kandydaci składają m.in. zgodę na nieodpłatny udział w działaniach promocyjnych Uniwersytetu. 

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji można znaleźć w Zarządzeniu nr 100 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 27.04.2022 r.

 

Redakcja: dr Bartosz Kałużny (Centrum Promocji)